Pro veřejnost

Trans Hospital byl prvním privátním subjektem v tehdejší České a Slovenské Federativní republice. Započal svojí činnost v převozu pacientů 26. listopadu 1991 v Řevnicích, okres Praha-západ. V současnosti poskytuje převozy pacientů neodkladné péče, ambulantní péči a zdravotnickou dopravní službu. Pro středočeskou krajskou zdravotnickou záchrannou službu zajišťuje smluvně jedno výjezdové stanoviště rychlé lékařské pomoci v Řevnicích a pro jihočeskou krajskou zdravotnickou záchrannou službu zajišťuje jednu posádku rychlé zdravotnické pomoci se sídlem ve Frymburk v oblasti Lipenska.

Trans Hospital disponuje několika druhy speciálních sanitních vozů určených k přepravě pacientů, včetně sanitního vozu pro přepravu nadměrně hmotných pacientů. Všechny sanitní vozy splňují evropskou normu DIN 1789. Dále zajišťuje přepravu pacientů v podmínkách přednemocniční neodkladné péče po celé ČR, ale i do a ze zahraničí.

Další poskytované služby je zajištění zdravotnických asistencí při konání sportovních, kulturních a společenských akcí. Naše služby a sanitní vozy využívají též v hojném počtu různé televizní a filmové společnosti. Pro školy, firmy, dobrovolné hasiče a různé jiné složky provádí ukázky a školení první pomoci.

Trans Hospital má ve svém vozovém parku specielní obojživelné vozidlo vhodné na přepravu pacientů, materiálu, léků, humanitární pomoci a specielních záchranných týmů při živelných pohromách, povodních a nemožnosti přístupu v extrémních podmínkách a proto dokážeme zajistit odbornou pomoc vždy včas a hlavně přesně tam kde je potřeba.

Napište nám poděkování
Trans Hospital